آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT)

آزمون زبان (UTEPT) مرکز آزمون زبان دانشگاه تهران است که مدرک آن در همین دانشگاه و تعداد دیگری از دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم اعتبار دارد. مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران جهت سنجش مهارت زبانی داوطلبان آزمون دکتری هر ساله، ۶ نوبت آزمون زبان عمومی در فواصل زمانی مشخص برگزار می‌نماید.

دوره های آمادگی این آزمون توسط این آموزشگاه بصورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.