نرم افزار تحلیل آماری SPSS

پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، استفاده از روش های آماری در علوم مختلف را بیش از پیش مورد توجه قرارداده است به گونه ای که یادگیری و بکارگیری آمار، و بطور خاص آمار کاربردی در هر رشته،  الزامی و ناگزیر گردیده است. فرآیند تجزیه و تحلیل آماری به محقق امکان می دهد تا بتواند از داده های اولیه، اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج نموده و در صورت لزوم نتایج را تعمیم دهد. با توجه به اینکه در تحقیقات اخیر حجم داده های جمع آوری شده بزرگ می باشد، استفاده از روش های مختلف تحلیل آماری بسیار سخت و پیچیده می باشد.امروزه نرم افزارهای مختلف آماری موجود، محققان را در انجام تحلیل آماری داده های وسیع یاری می رسانند. نرم افزار SPSSیکی از بهترین و کاربردی ترین برنامه های تجزیه تحلیل های آماری است که قابلیت های انجام آمار توصیفی و استنباطی شامل رسم نمودارها و چارت های گوناگون، محاسبات مربوط به میانگین، انحراف معیار، واریانس، میانه و… را دارا می باشد. علاوه برتحلیل های آماری، مدیریت داده ها از قابلیت های خاص این نرم افزار می باشد.

آموزشگاه علوم و زبانهای خارجی یودمی در راستای رفع نیازهای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش نرم افزار SPSS بصورت حضوری و غیر حضوری (آنلاین) نموده است.