کارگاه نقش فناوری در آموزش و پژوهش

در این کارگاه به تشریح و تبیین نحوه استفاده از فناوری و بطور خاص نرم افزارها و وبسایت ها در فرایند یادگیری، تدریس، تحقیق و مسائل بروز مرتبط به علم و فناوری پرداخته می شود.

 

مخاطبان

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
  • اعضای محترم هیئت علمی