وبینارهای آموزشی زیر با همکاری دانشگاه های بزرگ و معتبر داخلی و خارجی در حال برگزاری است.

وبینارهای ارائه شده توسط ما، بصورت آنلاین می باشد.

وبینارهای ارائه شده توسط ما، اغلب بصورت مشترک با دانشگاه های بزرگ اجرا می شوند.

وبینارهای ارائه شده توسط ما، بصورت مرتب و مداوم بازنگری شده و بروز رسانی می شوند و ویدئوها و سرفصل های جدید در صورت لزوم به آنها اضافه می شوند.

وبینارهای ارائه شده توسط ما، بهمراه فایل پی دی اف اسلایدهای ارائه شده در کلاس در اختیار مخاطبان قرار می گیرند.

وبینارهای ارائه شده توسط ما، اغلب بهمراه ویدئوهای ضبط شده از کلاس بمدت محدود در اختیار ثبت نام کنندگان قرار می گیرند.

ثبت نام تاریخ پایان وبینار هزینه به

هزار تومان

ساعت شروع هر وبینار مجموع ساعات هر وبینار وبینارها تاریخ شروع وبینارها
ثبت نام ۰۱/۰۸ ۲۵۰ ۱۷-۱۵ ۲۰ نامه نگاری به زبان انگلیسی ۳۰ مرداد

شنبه ها

ثبت نام ۲۴/۰۷ ۶۵۰ ۲۰-۱۸ ۵۰ مقدماتی EPT،MHLE،MSRT،TOLIMO، (روزهای زوج)
ثبت نام ۱۷/۰۷ ۶۰۰ ۲۲-۲۰ ۵۰ کنکور ارشد (بخش زبان)
ثبت نام ۰۸/۰۲ ۲۵۰ ۱۷-۱۵ ۲۰ آموزش مهارت ریدینگ و تست زنی درک مطلب ۳۱ مرداد

یکشنبه ها

 

ثبت نام ۰۸/۰۲ ۳۰۰ ۲۰-۱۸ ۲۰ آموزش ریشه شناسی واژگان ویادگیری واژگان براساس این روش  
ثبت نام ۰۷/۱۸ ۶۵۰ ۲۲-۲۰ ۵۰ کنکور دکتری (بخش زبان)
ثبت نام ۰۸/۲۴ ۳۰۰ ۱۷-۱۵ ۲۵ مقاله نویسی انگلیسی ISI  ۱شهریور

دوشنبه ها

ثبت نام ۲۴/۰۷ ۶۵۰ ۲۰-۱۸ ۵۰ مقدماتی EPT،MHLE،MSRT،TOLIMO، (روزهای زوج)
ثبت نام ۰۵/۰۸ ۵۰۰ ۲۲-۲۰ ۴۰ آموزش ترجمه متون (فن ترجمه) (دوشنبه ها و چهارشنبه ها)
ثبت نام ۰۴/۰۸ ۲۵۰ ۱۷-۱۵ ۲۰ APAرفرنس نویسی به سبک       ۲ شهریور

سه شنبه ها

ثبت نام ۰۸/۰۴ ۳۰۰ ۲۰-۱۸ ۲۰ وبینار آموزش ویرایش مقالات وپارا فریزکردن
ثبت نام ۰۸/۱۱ ۳۰۰ ۲۲-۲۰ ۲۲ پایان نامه نویسی 
ثبت نام ۳۱/۰۶ ۱۵۰ ۱۷-۱۵ ۱۰ آموزش نحوه ی ارسال مقاله به مجلات و اخذ پذیرش ۳ شهریور

چهارشنبه ها

ثبت نام ۰۷/۲۴ ۶۵۰ ۲۰-۱۸ ۵۰ مقدماتی EPT،MHLE،MSRT،TOLIMO، (روزهای زوج)    
ثبت نام ۰۵/۰۸ ۵۰۰ ۲۲-۲۰ ۴۰ آموزش ترجمه متون (فن ترجمه) (دوشنبه ها و چهارشنبه ها)
ثبت نام ۰۶/۱۱ ۶۰ ۱۷-۱۵ ۴ EndNote  ۴ شهریور

پنجشنبه ها

ثبت نام ۰۶/۰۸ ۲۵۰ ۲۰-۱۸ ۲۰ پروپوزال نویسی
ثبت نام ۰۶/۰۸ ۲۵۰ ۲۲-۲۰ ۲۰ نگارش به زبان انگلیسی (نگارش اکادمیک)

لیست وبینارها

وبینار آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی

وبینار آموزشی مقدماتی MSRT, MHLE, EPT, TOLIMO

وبینار آموزشی کنکور ارشد (بخش زبان)

وبینار آموزشی مهارت ریدینگ و تست زنی درک مطلب

وبینار آموزشی ریشه شناسی واژگان و یادگیری واژگان بر اساس این روش

وبینار آموزشی کنکور دکتری (بخش زبان)

وبینار آموزشی آموزش ترجمه متون (فن ترجمه)

وبینار آموزشی رفرنس نویسی به سبک APA

وبینار آموزشی ویرایش مقالات و پارافریز کردن

وبینار آموزشی پایان نامه نویسی

وبینار آموزشی نحوه ارسال مقاله به مجلات و اخذ پذیرش

وبینار آموزشی نرم افزار EndNote

وبینار آموزشی نرم افزار SPSS

وبینار آموزشی پروپوزال نویسی

وبینار آموزشی نگارش به زبان انگلیسی (نگارش آکادمیک)

وبینار آموزشی اخذ بورسیه تحصیلی

وبینار آموزشی راهکارهای یادگیری زبان بصورت خودخوان

وبینار آموزشی رزومه نویسی  انگلیسی و فارسی

وبینار آموزشی آشنایی با ایلتس و تافل

وبینار آموزشی نحوه انتخاب عنوان برای پژوهش ها (پروپوزال، پایان نامه و مقالات)

وبینار آموزشی نحوه انتخاب مجلات و همایشهای معتبر برای چاپ مقاالات

وبینار آموزشی نرم افزار WORD

وبینار آموزشی نرم افزار PowerPoint

ثبت نام هزینه مصوب دانشگاهی

(به هزار تومان)

تعداد ساعت مفید نام وبینار
ثبت نام ۱۵۰ ۱۰ وبینار آموزشی نرم افزار PowerPoint
ثبت نام ۶۵۰ ۵۰ وبینار آموزشی آمادگی آزمون داخلی MSRT
ثبت نام ۶۵۰ ۵۰ وبینار آموزشی آمادگی آزمون داخلی TOLIMO
ثبت نام ۶۵۰ ۵۰ وبینار آموزشی آمادگی آزمون داخلی EPT
ثبت نام ۶۵۰ ۵۰ وبینار آموزشی آمادگی آزمون داخلی MHLE
ثبت نام ۲۵۰ ۲۰ وبینار آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی
ثبت نام ۶۵۰ ۵۰ وبینار آموزشی مقدماتی MSRT, MHLE, EPT, TOLIMO
ثبت نام ۶۰۰ ۵۰ وبینار آموزشی کنکور ارشد (بخش زبان)
ثبت نام ۲۵۰ ۲۰ وبینار آموزشی مهارت ریدینگ و تست زنی درک مطلب
ثبت نام ۳۰۰ ۲۰ وبینار آموزشی ریشه شناسی واژگان و یادگیری واژگان بر اساس این روش
ثبت نام ۶۵۰ ۵۰ وبینار آموزشی کنکور دکتری (بخش زبان)
ثبت نام ۵۰۰ ۴۰ وبینار آموزشی آموزش ترجمه متون (فن ترجمه)
ثبت نام ۲۵۰ ۲۰ وبینار آموزشی رفرنس نویسی به سبک APA
ثبت نام ۳۰۰ ۲۰ وبینار آموزشی ویرایش مقالات و پارافریز کردن
ثبت نام ۳۰۰ ۲۲ وبینار آموزشی پایان نامه نویسی
ثبت نام ۱۵۰ ۱۰ وبینار آموزشی نحوه ارسال مقاله به مجلات و اخذ پذیرش
ثبت نام ۶۰ ۴ وبینار آموزشی نرم افزار EndNote
ثبت نام ۱۲۰ ۱۰ وبینار آموزشی نرم افزار WORD
ثبت نام ۶۰ ۴ وبینار آموزشی نحوه انتخاب مجلات و همایشهای معتبر برای چاپ مقاالات
ثبت نام ۶۰ ۴ وبینار آموزشی نحوه انتخاب عنوان برای پژوهش ها (پروپوزال، پایان نامه و مقالات)
ثبت نام ۵۰ ۴ وبینار آموزشی راهکارهای یادگیری زبان بصورت خودخوان
ثبت نام ۷۵ ۵ وبینار آموزشی اخذ بورسیه تحصیلی
ثبت نام ۲۵۰ ۲۰ وبینار آموزشی نگارش به زبان انگلیسی (نگارش آکادمیک)
ثبت نام ۲۵۰ ۲۰ وبینار آموزشی پروپوزال نویس
ثبت نام ۱۲۰ ۱۰ وبینار آموزشی نرم افزار SPSS
ثبت نام ۶۰ ۴ وبینار آموزشی آشنایی با ایلتس و تافل
ثبت نام ۵۰ ۴ وبینار آموزشی رزومه نویسی  انگلیسی و فارسی