انجمن‌های علمی فوتونیک دانشگاه الزهرا و تبریز برگزار می کند:
🔹وبینار آموزشی فن ترجمه (آموزش ترجمه از انگلیسی به فارسی)
🔹با اعطای مدرک معتبر دانشگاهی

🗓پنجشنبه ها – شروع از ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰
🕰 ساعت ۱۷ الی ۲۰
🔸 ۴۰ ساعت آموزش
🔸مکان: اسکای روم
💸هزینه ثبت نام: ۵۰۰ هزار تومان

🗣 احمد شریف زاده


انجمن‌های علمی فوتونیک دانشگاه الزهرا و تبریز برگزار می کند:
🔹وبینار آموزشی فن ترجمه (آموزش ترجمه از انگلیسی به فارسی)
🔹با اعطای مدرک معتبر دانشگاهی

🗓پنجشنبه و جمعه ها – شروع از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰
🕰 ساعت ۱۸ الی ۲۰
🔸 ۴۰ ساعت آموزش در ۲۰ جلسه
🔸مکان: اسکای روم
💸هزینه ثبت نام: ۵۰۰ هزار تومان


📣وبینار آموزشی فن ترجمه (آموزش ترجمه مقالات از انگلیسی به فارسی)

🔹مدت دوره: ۴۰ ساعت

🕐 پنج شنبه ها

🔴ساعت: ۱۶ الی ۱۹

🔺🔻شروع: هفته اخر اسفند ماه ۹۹

هزینه ثبت نام: ۵۰۰ هزار تومان

♨️ با ظرفیت محدود و تخفیف ویژه


🔸🔹وبینار آموزشی فن ترجمه (آموزش ترجمه مقالات از انگلیسی به فارسی)

مدت دوره: ۲۰ ساعت
روز: روزهای فرد
ساعت: ۱۸ الی ۲۲
🔺🔻شروع: ۲ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام: ۲۵۰ هزار تومان

تخفیف ثبت نام زودهنگام و گروهی
♨️ با ظرفیت محدود


وبینار آموزشی
فن ترجمه (ترجمه مقالات از انگلیسی به فارسی)
مدت دوره: ۴۰ ساعت
روز: پنج شنبه
ساعت: ۱۹ الی ۲۲
شروع: ۲۳ بهمن
هزینه ثبت نام: ۵۰۰ هزار تومان

🗣 مدرس: احمد شریف‌زاده