آموزشگاه علوم و زبانهای خارجی یودمی دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت را بصورت حضوری در شهرهای مختلف ایران و نیز به صورت غیر حضوری (آنلاین) بصورت خصوصی و گروهی برگزار می کند.

دوره فن ترجمه

دوره های مقاله نویسی ISI

دوره آشنایی با فرآیندهای پژوهشی

دوره تک مهارتی نامه نگاری تجاری به انگلیسی

دوره تک مهارتی نگارش تافل به انگلیسی

دوره آموزشی واژگان کاربردی