دوره نگارش به زبان انگلیسی

Academic Writing Course

تعداد جلسات: (۲۰ جلسه)

مخاطبان:

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

اهداف دوره:

علیرغم اینکه اکثر دانشجویان ایرانی چنین تصور می کنند که توانایی آنها در نگارش متون انگلیسی در سطح قابل قبولی است، گاهی مشاهده می شود فراگیران زبان انگلیسی در سطوح مختلف و حتی فارغ التحصیلان کارشناسی و بعضاً کارشناسی ارشد رشته های مختلف و حتی رشته زبان انگلیسی در نگارش متون عمومی و یا علمی به زبان انگلیسی تبحر لازم را ندارند. این موضوع ضرورت تشکیل دوره هایی که فراگیران را با زیرساخت های نگارش به زبان انگلیسی به روش علمی آشنا سازد، بیش از پیش آشکار می سازد. هدف این دوره ها، ارتقای سطح دانش و توانایی نوشتاری فراگیران به زبان انگلیسی و آشنا ساختن آنها با اصول و روشهای نگارش متون علمی و افزایش مهارت Writing در زبان انگلیسی است؛ به طوریکه فرد بتواند متنی بنویسد که در آن ایده ها و نظرات خود را به خوبی بیان کرده و با خواننده ارتباط مناسبی برقرار کند. اهمیت تقویت نگارش در زبان انگلیسی برای زبان آموزان نمود تازه ای پیدا کرده است؛ زیرا در دنیای امروز، برای انتشار آثار علمی خود ناگزیر به نوشتن هستند و این امر مستلزم یادگیری این مهارت زبانی است. در این دورۀ آموزشی، ابتدا از آمادگی های قبل از نوشتن و جمع آوری ایده ها صحبت خواهد شد. سپس نحوه ساخت جملات و پاراگراف ها و ارتباط بین بخش های مختلف متن توضیح داده می شود. مطالب مربوط به چگونگی نوشتن مقدمه و خلاصه و در انتها جمع بندی های کلی و خطاهای متداول بیان می شوند. ساختار شناسی متن، نوشتن جملات ساده و کوتاه و گسترش و تبدیل آنها به جملات پیچیده و طولانی تر و … نیز آموزش داده خواهد شد.

 

ویژگی های دوره:

  • قابل استفاده برای فراگیران با دانش زبان انگلیسی در سطح متوسط
  • قابل استفاده برای فراگیران مشتاق تالیف و نگارش به زبان انگلیسی
  • ایجاد امکان برای انتشار آثار علمی و ادبی در سطح بین المللی

 


 

  • سر فصل های دوره آموزشی نگارش به زبان انگلیسی (مبتدی)
نحوه برگزاری پیش نیاز زمان اجرا (به جلسه) عنوان اصلی ردیف
تئوری در کلاس ندارد ۱ Introduction ۱
مطالب قبلی ۱ The writing process ۲
۱ Introduction to the paragraph ۳
۱ Topic sentence ۴
۱ The descriptive paragraph ۵
۱ Thesis statement ۶
۱ The narrative paragraph ۷
۱ Transitions ۸
۱ The expository paragraph ۹
۱ Persuasive writing ۱۰
۱ Introduction to the 5-p essay (overview of 5-paragraph essay) ۱۱
۱ The argumentative essay ۱۲
۱ The example essay ۱۳
۱ The cause and effect essay ۱۴
۱ The comparison and contrast essay ۱۵
۱ The process essay ۱۶
۱ The classification essay ۱۷
۱ Writing a resume ۱۸
۱ Writing an application letter ۱۹
۱ Sentence Fragment ۲۰
۲۰ جمع