مقدمه:
بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مزایای مقاله نویسی آگاهاند و تمایل زیادی به نوشتن مقالات علمی دارند. برخی از این دانشجویان تحقیقات و مطالعات وسیعی را نیز به انجام رسانیده و داده ها و نتایج مطلوبی برای ارائه در اختیار دارند. این در حالی است که آنها در نوشتن مقاله اعتماد به نفس کافی را نداشته و نمی توانند اطلاعات ارزشمند خود را آنچنانکه بایسته و شایسته
است به رشته تحریر در بیاورند. همچنین بسیاری از دانشجویان برای به دست آوردن داده های مناسب تلاش زیادی می کنند و زمان زیادی را صرف مطالعه یا آزمایش می نمایند؛ اما ازآنجاکه نمی توانند در ابتدا دیدی روشن از روش تحقیق کاربردی مقاله داشته باشند، متأسفانه بیشتر تلاش های آنها برای ارائه داده ها در عمل بی نتیجه می شود. در حقیقت به محض مواجه شدن با
سدهای مختلف در حوزه پژوهش و عدم آشنایی با آنها، اکثر پژوهشگران از ادامه تحقیق و تلاش بازمانده و یا با پایه ای ضعیف آن را به انجام می رسانند. مقالات علمی نشان دهنده علاقه دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن است. به تجربه ثابت شده است که دانشجویانی که مقالات علمی دارند، شانس بیشتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالاتر
تحصیلی به ویژه در مقطع دکترا در اختیار داشته و البته این امر تأثیر دوچندانی در اخذ پذیرش از دانشگاههای خارجی نیز دارد. به همین دلیل نوشتن و چاپ مقاله علمی هم به دانشجویان کارشناسی و هم به دانشجویان تحصیلات تکمیلی توصیه می شود. مقالات علمی معمولاً در کنفرانسها و ژورنالها چاپ می شوند. ازنظر اعتبار، تمام کنفرانسها و ژورنالها یکسان نیستند و کیفیت مقالاتی که در آنها چاپ می شود نیز متفاوت است. توجه داشته باشید که وقتی برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور اقدام می کنید، تعداد مقالات شما و مجله یا کنفرانسی که مقالات شما در آن چاپ یا ارائه شده است، معیار ارزشیابی خواهد بود. امروزه تحقیقات فراوانی انجام می شود، اما تنها بخش کوچکی از آنها در مقالات منتشر می گردد. یکی از دلایل آن، عدم توانایی محقق در تدوین ساختاری مقاله علمی است. ازاین روست که یادگیری آن جزء نیازها و یا به عبارت دیگر جزء الزامات آموزشی به حساب می آید. در همین راستا، آموزشگاه علوم و زبانهای خارجی یودمی دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مقاله نویسی به زبان انگلیسی و فارسی را بصورت حضوری در شهرهای مختلف ایران و نیز به صورت غیر حضوری (آنلاین) بصورت خصوصی و گروهی برگزار می کند.

 

سرفصل و محتوای دوره:
شرکت کنندگان به ترتیب با همه مراحل تهیه یک مقاله آشنایی پیدا می کنند؛ ازجمله: روش تحقیق از سطح مبتدی تا پیشرفته، انواع مقاله های علمی، ویژگیهای یک مقاله علمی قابل قبول، انگیزه های انتشار مقاله های علمی، انتخاب یک موضوع، آغاز پژوهش، جستجو برای بهترین منابع، تشخیص سایتها و مقالات معتبر از نامعتبر، نت برداری، نوشتن یک پیشنویس اولیه، روش اصولی نگارش مقالات ISC, ISI ، انواع چکیده و چکیده نویسی، روشهای یافتن مجلات معتبر برای ارسال مقاله، معیارهای انتخاب مجلات برای انتشار یک مقاله، روش ارسال مقالات به مجلات ISI، روش تهیه منابع مورد نیاز، روش ارسال مقاله به مجلات و کنفرانسها.

Introduction, importance of writing an academic paper

Steps of writing for a journal

Title, research question, research hypothesis, statement of the problem

Review of literature, citation

Method, participants, materials

Data and interpretation, types of data (interval, nominal, ordinal, ratio), statistics

Results, discussion, and conclusion

Title page, byline and institutional affiliation, authorship

Introduction section, references, implications and applications

Appendices, acknowledgements, limitations, suggestions for further research

Abstract, key words, plagiarism, ethics

Punctuation (coma, colon, period, comma splice and fused sentence, seriation, hyphen, dash, capitalization)

Tips on how to increase the chances of paper acceptance, strategies in writing good technical papers

Highly accredited journals vs. fake journals

Cover letter, submission, reasons of rejection

 

 

اهداف دوره:

توانایی در انتشار مقاله های علمی در مجله های معتبر بین المللی ازجمله نیازهای مهم اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی محسوب می شود. موفقیت در این امر علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی درباره موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با آنها از طریق آموزش اصول مقاله نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل می شود. در همین راستا، این کارگاه با هدف ارتقای مهارتهای نگارش مقاله طراحی شده است. این دوره به دانشجو در همه مراحل نوشتن یک مقاله علمی کمک می کند و او را آماده می کند تا مقاله خود را به شکلی صحیح تهیه و تنظیم کند. امید است شرکت کنندگان در کارگاه بتوانند با به کار بستن موارد مطروحه، احتمال موفقیت خود را در انتشار مقاله های علمی در مجله های بین المللی افزایش دهند.
ویژگیهای دوره:

قابل استفاده برای تمامی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های علوم انسانی، پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، فنی مهندسی و … اعم از مبتدی و پیشرفته است.

 

دانلود فیلم های آموزش مقاله نویسی استاد احمد شریف زاده