آموزش نرم افزارهای رفرنس نویسی  EndNote

از آنجا که آشنایی دانشجویان با یکی از نرم افزارهای رفرنس نویسی لازم و ضروری می باشد و به دنبال آن تایپ دستی رفرنس ها نه تنها اشتباهات ناخواسته کاربر را به همراه دارد، بلکه قابلیت تبدیل ساختارهای مختلف رفرنس نویسی   APA, NUMBERED, NLMنیز در آن وجود ندارد، بنابراین با یادگیری این نرم افزار ها پس از ساخت یک کتابخانه دائمی از منابع مرتبط با رشته تخصصی تان می توانید به راحتی و بدون اشتباه از منابعتان برای پایان نامه، ژورنال و سمینارها با ساختارهای مختلف استفاده نمایید.

سرفصل های آموزشی:
جستجوی بانکهای اطلاعاتی کتابنامه ها دراینترنت
سازماندهی رفرنسها، تصاویر، فایلهای پی دی اف و سایر فایلها در یک بانک اطلاعاتی
انتخاب انواع مختلف رفرنسها
الحاق لینک برای تصاویر و فایلهای پی دی اف
انتخاب و تغییر سبک رفرنسها
مشاهده کتابنامه ها و لیست تصاویر همزمان با اضافه نمودن آنها به متون
قابلیت اتصال مستقیم به منابع اطلاعاتی
گروهبندی رفرنسها بر اساس موضوع
یافتن خودکار متن کامل مقالات در صورت وجود
ابزارها و امکانات لازم برای استفاده از نرم افزار اندنوت
چگونگی ایجاد و باز کردن کتابخانه های شخصی
ایجاد، ویرایش و حذف مراجع در کتابخانه شخصی
چگونگی ورود اطلاعات به روش دستی