آموزشگاه علوم و زبانهای خارجی یودمی دوره های حضوری و غیرحضوری (آنلاین) نرم افزارهای کاربردی نظیر مجموعه آفیس و EndNote, SPSS را برگزار می کند.